Digitala tjänster

Home / Digitala tjänster

Digitala tjänster

Digitala tjänster med avsikt att hjälpa nyanlända komma närmare den svenska arbetsmarknaden

Med hjälp av stödinsatser i form av digitala tjänster och plattformar, är förhoppningen att nyanlända lättare ska kunna integreras i det svenska samhället. En förutsättning för detta är någon form av sysselsättning såsom arbete eller studier. Här kan du läsa om fyra digitala tjänster som utvecklats i syfte att underlätta jobbsökandet för nyanlända.

Work Explorer

I och med 2016 års upplaga av tävlingen Hack för Sweden, utvecklade laget Ockupera Glesbygd’n webbtjänsten Work Explorer.

Hack for Sweden går ut på att skapa innovativa applikationer eller tjänster genom användandet av öppen data. Tävlingen drog igång år 2014, och samverkar gör 23 olika statliga myndigheter och organisationer. Dessa förser deltagarna med öppen data att använda för att programmera under fria former.

Lag Ockupera Glesbyg’n, som består av medlemmarna Michelle, Sara, Martin och Kristin, är skaparna av webbapplikationen Work Explorer. Work Explorer är framtagen för nyanlända med avsikt att hjälpa dessa finna arbete och bostad i Sverige. Genom att ange yrkeskategori, yrkeskompetens samt vilken typ av bostad man söker, dyker ett sökresultat upp med de städer som tillhandahåller lediga jobb och bostäder.

Welcome Talent

Det sociala mediet LinkedIn driver projektet Welcome Talent i syfte att matcha nyanlända i Sverige med arbetsgivare. Genom att lägga ut praktikplatser på LinkedIn med hashtagen #welcometalent är tanken att nyanlända enklare ska kunna lokalisera dessa. Nyanlända gör en ansökan genom sina LinkedIn profiler.

I skrivande stund finns 188 praktikplatser tillgängliga inom ramen för projektet. Praktikplatserna förutsätter inte att man är svensktalande.

Arbetsförmedlingens egen webbapplikation för nyanlända

Arbetsförmedlingen har utvecklat en digital applikation vilken ämnar hjälpa nyanlända att identifiera och värdera sina erfarenheter och kompetenser. Förhoppningen är att appen ska förbereda nyanlända inför den svenska arbetsmarknaden samt göra det lättare för dessa att närma sig ett arbete.

Appen är menad att användas av nyanlända redan på anläggningsboendena, i väntan på att bli omhändertagna av en kommun. Appen är molnbaserad, och fungerar genom att användaren, på sitt eget språk, skapar ett digitalt CV samt personligt brev. I nästa steg ställs ett antal frågor utifrån den upplagda CVt i syfte att kartlägga vilken yrkeskompetens den sökande har.

Projektet testas i sex län vilka är Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Södermanland, Gävleborg och Norrbotten.

Just Arrived

Ytterligare en av de digitala tjänster som tillkommit under senare år är appen Just Arrived. Appen bjuder in såväl företag som nyanlända till att lägga ut sina annonser respektive profiler med ett digitalt CV och meriter. Arbetstagaren och företaget kan dessutom betygsätta varandra i syfte att kartlägga vilka kompetenser som finns att tillgå samt eftersöks.

De arbeten som annonseras ut omfattar såväl kortare uppdrag som längre anställningar. Just Arrived kan användas av alla, oavsett språkkunskaper då applikationen använder Google Translate.

Vi väntar med spänning på fler digitala tjänster riktade till nyanlända i framtiden!

Digitala tjänster för nyanlända