Snabbspår

Home / Snabbspår

Snabbspår

Snabbspår ska hjälpa nyanlända få arbete på den svenska arbetsmarknaden

Regeringen har, tillsammans med Arbetsförmedlingen, infört satsningen snabbspår i syfte att matcha nyanlända i Sverige med branscher där det råder brist på arbetskraft. Snabbspåren ämnar hjälpa nyanlända som har utbildning och/eller yrkeskompetens att snabbare få arbete eller någon annan form av sysselsättning inom den bransch man har erfarenhet av.

Snabbspår som finns tillgängliga i dagsläget inkluderar ett 20-tal yrken såsom kockar, lärare, målare, socionomer och byggingenjörer. Snabbspåren kombinerar praktik tillsammans med den yrkesanpassade svenskundervisningen Yrkessvenska samt kompletterande utbildning vid behov.

Sedan årsskiftet 2015/2016 har cirka 1 700 nyanlända ingått i ett snabbspår. Förhoppningen är att de olika snabbspåren ska göra att etableringsprocessen på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända inte ska behöva ta mer än ett år.

Nedan finner du information samt riktlinjer för några av de olika snabbspår som finns tillgängliga för nyanlända i Sverige idag.

Snabbspår för lärare

För nyanlända med en lärarutbildning, finns möjlighet till insatser som kombinerar praktik på en skola eller förskola, tillsammans med Yrkessvenska och, i vissa fall, kompletterade utbildning. Syftet med insatsen är att personen i ett tidigt skede ska få komma till en arbetsplats och därmed komma närmare en anställning.

Insatsen drivs av Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL, Arbetsförmedlingen samt Almega tjänsteföretagen i samarbete med Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpingsuniversitet, Malmö högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Snabbspår för kockar

Det allra första snabbspåret, är det för nyanlända kockar om lanserades i september 2015. Insatsen möjliggör för dem med utbildning och/eller yrkeskompetens inom kockyrket, att få arbete som kock oavsett om de har språkkunskaper i svenska eller inte. För att få sin kompetens validerad av arbetsplatsen, får de nyanlända kockarna genomgå en yrkeskompetensbedömning på sitt modersmål  inför en certifierad yrkesbedömare.

Bakom snabbspåret för kockar ligger  Hotell- och restaurangfacket HRF, Visita och Arbetsförmedlingen.

Snabbspår för samhällsvetare och socionomer

Nyanlända samhällsvetare och socionomer kan, genom snabbspåret för sin yrkesgrupp, erbjudas praktik i kombination med yrkessvenska samt utbildning i svensk lagstiftning. Snabbspåret är avsedd för de med en akademisk examen inom området socialt arbete.

Snabbspåret för socionomer och samhällsvetare har framtagits  av Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och Seko, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Universitets- och högskolerådet samt UHR.

Snabbspår för personal inom vårdyrken

För nyanlända legitimerade i yrken inom hälso- och sjukvården, finns ett snabbspår som möjliggör praktik i kombination med kompletterande undervisning och Yrkessvenska. En valideringsprocess av den nyanländes yrkeskompetens utförs av Socialstyrelsen. Insatserna utgår främst från yrkena läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare.

Insatsen bedrivs av SKL i samarbete med regeringen och fackförbund.

Snabbspår hjälper nyanlända etablera sig på den svenska arbetsmarknaden